Kürt Alfabesi

Kürt Çoçuğunun Profesöre Verdiği Dil Dersi !

Hasankeyf’teki kazı çalışmasında arkeologlar kazı yaparken bir öğrenci kafilesi yanlarına yaklaşır. Kazılar hakkında bilgi veren profesör yüzlerce medeniyete beşiklik etmiş olan Hasankeyf’in tarihini anlatırken, çalışanlar bir kadına ait kemik bulgularına ulaşır ve profesörün sözünü kesip incelemesini isterler. Profesör kadının kemiğini incelerken; dil bilimci başka bir profesör; tarihte kadını ve kadına olan insan dışı muameleleri anlatır. Konu; kadına özgürlüğün başlangıç noktasına gelince ...

Devamını Oku »

Kürtçe zor bir dil mi?

Farklı diller insanoğlunun hayatı içerisinde hep yer almıştır. Kürtçede geçmişten günümüze gelen dillerden biri olup daha çok doğu bölgelerinde konuşulmaktadır. Dil olarak öğrenilmesi kolay bir dil içerisinde yer alır. 100 bin kelimelik bir Kürtçe sözlük de bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde üniversitelerin bazılarında Kürtçe dili seçmeli olarak da okutulmaktadır. İlginiz var ise bu bölümleri tercih ederek okuyabilirsiniz. Kürtçe dili bulunduğu bölgeye göre ...

Devamını Oku »

İslamiyet’ten önce ve sonra Kürt alfabesi

İnsanlar çağ ve tarih boyunca, iletişim kurabilmek için, şekil, sembol ve alfabeyi geliştirmişlerdir. Geçmişte yaşayan bütün topluluklar, iletişim için dil arayışına girmişlerdir. Birçok medeniyet ve kültürün birada yaşadığı, sömürüldüğü, iç savaşların ve göçlerin yaşadığı toplumlarda, sürekli bir kültür değişimi yaşanmasına neden olmuştur. Kültür değişimi, iletişim için gerekli olan alfabenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kürt alfabesi de bunlardan biridir. Eskiden beri ...

Devamını Oku »

30 eserin yazıldığı Kürtlere ait olan tek alfabe

Kürt topluluğu tarihi çağlar boyunca, farklı alfabeleri kullanarak, yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Tek bir toprağa bağlı kalmadan, göçebe bir topluluk olarak yaşamışlardır. Ekonomileri de bu anlamda, hayvancılık ve bağcılıktan yana olmuştur. Bu süreçte farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olduklarından, Yezidi, Aremi, Masi Sorati, Latin, Kiril, Ezedi ve Arap alfabelerini kullanarak, günümüze kadar gelmişlerdir. Kürt tarihini ve Kürt eserleri incelendiğinde, Latin ve Arap alfabelerini ...

Devamını Oku »

Kürtçe dilinin kurucusu İsahak Marogulov hakkında

Kürt alfabesi Kürtler halk olarak, çok eski çağlarda yaşayan bir topluluktur. Hiçbir zaman devlet kuramamışlardır. Köken olarak Çeçenlerle akraba oldukları bilinen, karışık bir toplum olarak kaynaklarda geçmektedir. Çoğu kaynakta geçen Kürtler, kendilerine ait devletleri olmadığı için, kendilerine ait alfabeleri de olmamıştır. Kürtler alfabe olarak, Yran, Kril ve Arap Latin harfleri olarak, 3 farklı alfabe kullanmışlardır.  Kürt alfabesinin temeli, Latin harflerinden ...

Devamını Oku »

Kürt Alfabesi

Kürt toplulukları geçen tarih süresinde farklı alfabelerden yararlanmıştır. Bu süreçte kullandıkları alfabelerden bazıları, Arap Alfabesi, Ezidi Alfabesi, Kiril Alfabesi, Latin Alfabesi gibi alfabelerin kullanımı pek yaygın olmasa dahi az sayıda kişinin günümüzde de kullanmakta olduğu alfabelerdir. Yine Kürtlerin tarihte kullanmış olduğu varsayılan alfbelerden bir kaçı; Med alfbesi, Pehlevi alfabesi, Yezidi alfabesi, Arami alfabesi, Masi Sorati alfabesi, Avesta alfabesi olarak kayıtlara ...

Devamını Oku »
DMCA.com Protection Status