30 eserin yazıldığı Kürtlere ait olan tek alfabe

Kürt topluluğu tarihi çağlar boyunca, farklı alfabeleri kullanarak, yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Tek bir toprağa bağlı kalmadan, göçebe bir topluluk olarak yaşamışlardır. Ekonomileri de bu anlamda, hayvancılık ve bağcılıktan yana olmuştur. Bu süreçte farklı kültürlerle etkileşim içerisinde olduklarından, Yezidi, Aremi, Masi Sorati, Latin, Kiril, Ezedi ve Arap alfabelerini kullanarak, günümüze kadar gelmişlerdir. Kürt tarihini ve Kürt eserleri incelendiğinde, Latin ve Arap alfabelerini daha fazla kullandıkları görülmüştür. Hz. Ömer zamanında, Kürtlerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, kullandıkları Kürtçe dilinde değişiklik yapılmamıştır. Bulundukları coğrafi bölgeye yakın olan İran ve Irak bölgelerinde de Kürt alfabesi kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle, alfabeler arasında en çok kullanılan Arap alfabesi, İran ve Irak’ta yaşayan Kürtlerin kullandıkları alfabelerdendir. Genel olarak bakıldığında, Kürtler tarafından en çok kullanılan alfabe, Latin alfabesi olarak bilinmektedir.

30 eserin yazıldığı Kürtlere ait olan tek alfabe

Tarihte, İslamiyet’in kabulüyle birlikte, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlılar Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. O dönemlerde yaşayan Kürtler de Arap alfabesini kullanarak, eserler yazmışlardır. Sümerler zamanında kullanılan çivi yazısı, Guti, Huri ve Kürtlerin ataları olan Medler, 42 harfli çivi yazısını kullanmışlardır. Daha sonraki yüzyıllarda, çivi yazısını kullanmayı bırakan Kürtler, Arami ve Yunan alfabelerini kullanmaya başlamışlardır. Araştırmalar sonucunda, sadece Kürtlere ait olan, Masi Surati ve Bin U Şad alfabeleri kullanılarak, 30 eser yazılmıştır.  Sadece Kürtlere ait olan bu alfabede, 37 adet sembol kullanılmaktadır. Yazılış biçimi tıpkı Arapça yazılışı gibi, sağdan sola doğru ilerlemektedir.

İslamiyet’ten sonra Kürtlerin benimsediği alfabeler

Kürtler Müslümanlığı seçtikten sonra, 28 harften oluşan Arap alfabesini benimsemişlerdir. Günümüze kadar gelindiğinde, Kürtlerin kullandıkları alfabeler, Arap, Latin ve Kiril alfabelerinden oluşmaktadır. Özellikle, Suriye’de yaşayan Kürt halkının kullandığı alfabe Latince ve Arapçadır. İran’da yaşayan Kürtler de Arap alfabesini kullanırken, Ermenistan’da yaşayan Kürtler, Kiril alfabesi ve Latin alfabesini kullanmaktadırlar. Türkiye’de yaşayan Kürtlerin çoğunluğu Latin ve Arap alfabelerini kullanmaktadırlar. Kürtler İslamiyet’i kabul ettikten sonra, Kürt bilim adamları, Arapça alfabesini geliştirerek, ortaya birçok eser çıkarmışlardır. Bu eserler ve belgeler, kütüphane arşivlerinde bulunmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

DMCA.com Protection Status